Trung tâm Răng - Hàm - Mặt & Phẫu thuật thẩm mỹ - Nha khoa Thinh Vượng - Hải PhòngTrung tâm Răng - Hàm - Mặt & Phẫu thuật thẩm mỹ - Nha khoa Thinh Vượng - Hải PhòngTrung tâm Răng - Hàm - Mặt & Phẫu thuật thẩm mỹ - Nha khoa Thinh Vượng - Hải PhòngTrung tâm Răng - Hàm - Mặt & Phẫu thuật thẩm mỹ - Nha khoa Thinh Vượng - Hải PhòngTrung tâm Răng - Hàm - Mặt & Phẫu thuật thẩm mỹ - Nha khoa Thinh Vượng - Hải PhòngTrung tâm Răng - Hàm - Mặt & Phẫu thuật thẩm mỹ - Nha khoa Thinh Vượng - Hải PhòngTrung tâm Răng - Hàm - Mặt & Phẫu thuật thẩm mỹ - Nha khoa Thinh Vượng - Hải Phòng

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng, chương III & IV
Chỉ mục bài viết
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng, chương III & IV
Chương IV. Quy hoạch Giao thông
Tất cả các trang

CHƯƠNG III. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

 

3 Các quy định chung đối với quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

3.1.1       Các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật bắt buộc đối với các khu đất quy hoạch xây dựng

-                     San đắp nền đô thị (quy hoạch chiều cao).

-                     Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa.

-                     Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật khác như: hạ mực nước ngầm; tránh trượt lở đất;  phương án giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai (lũ, lũ quét, bão, động đất, triều cường...).

3.1.2       Các yêu cầu đối với quy hoạch san đắp nền

-                     Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.

-                     Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn.

-                     Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp.

-                     Không làm xấu hơn các điều kiện địa chất công trình, điều kiện địa chất thủy văn.

-                     Đối với những khu đô thị hiện có, những khu vực đã có mật độ xây dựng tương đối cao, có cốt nền tương đối ổn định, công tác quy hoạch chiều cao phải phù hợp với hiện trạng xây dựng.

3.1.3       Các yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

-                     Hệ thống thoát nước mưa phải bảo đảm thoát nước mưa trên toàn lưu vực dự kiến quy hoạch ra các hồ, sông, suối hoặc trục tiêu thủy lợi.... Tùy thuộc vào cấp đô thị, tính chất các khu chức năng và diện tích của lưu vực thoát nước, mạng lưới đường cống và các công trình trên hệ thống cần được tính toán với chu kỳ mưa phù hợp.

-                     Quy định về thu gom nước mưa:

+      100% đường nội thị phải có hệ thống thoát nước mưa;

+      Tối thiểu 60%  đường ngoại thị phải có hệ thống thoát nước mưa;

+      Đường có chiều rộng ³ 40m, phải bố trí hệ thống thoát nước mưa hai bên đường.

-                     Hệ thống chung, hệ thống riêng hoặc hệ thống nửa riêng phải phù hợp với quy mô đô thị, yêu cầu vệ sinh, điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thuỷ văn), hiện trạng đô thị.

-                     Ở vùng đồng bằng thấp, cần tận dụng các hồ ao hiện có hoặc xây dựng mới các hồ điều tiết nước mưa. Nếu phải sử dụng trạm bơm thoát nước mưa cho đô thị, cần nghiên cứu kết hợp sử dụng trạm bơm này làm bơm tưới nông nghiệp cho vùng ngoại thị trong thời gian mùa khô.

-                     Đối với các mương, suối chảy qua đô thị, cần phải kè bờ và tùy theo yêu cầu của đô thị, cần có các giải pháp phù hợp với yêu cầu cảnh quan và môi trường đô thị.

3.1.4       Các yêu cầu đối với các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác

-                     Các đô thị nằm bên bờ sông, bờ biển phải có biện pháp bảo vệ khỏi bị ngập lụt.

-                     Cao độ khống chế tôn nền tối thiểu phải cao hơn mức nước tính toán tối thiểu 0,3m đối với đất dân dụng và 0,5m đối với đất công nghiệp.

-                     Cao độ đỉnh đê phải phù hợp với quy hoạch chuyên ngành thuỷ lợi.

-                     Mực nước tính toán là mực nước cao nhất có chu kỳ theo tần suất (năm) được quy định trong bảng 3.1.

Bảng 3.1: Mực nước tính toán – mực nước cao nhất có chu kỳ theo tần suất (số năm)

Loại đô thị

Đặc biệt

Loại

I

Loại II

Loại III

Loại IV

Loại V

Khu chức năng

Khu trung tâm

100

100

50

40

20

10

Khu công nghiệp, kho tàng

100

100

50

40

20

10

Khu ở

100

100

50

40

20

10

Khu cây xanh, TDTT

20

10

10

10

10

2

Khu dân cư nông thôn

-Dân dụng  > H maxTBnăm

-Công cộng > Hmax + 0,3m

 

-                     Bờ sông, bờ hồ trong đô thị cần được bảo vệ, gia cố để sóng, nước mưa, không gây xói lở.

-                     Nếu có nguy cơ bùn cát bị nước mưa cuốn tràn vào khu dự kiến xây dựng, cần có biện pháp che chắn và hướng dòng bùn cát ra ngoài khu vực xây dựng.

-                     Nếu khu đất xây dựng bị dòng chảy nước mưa đào xói thành khe vực, cần có biện pháp điều chỉnh lại dòng chảy nước mưa, gia cố sườn dốc.

-                     Nếu khu đất xây dựng nằm trong khu vực có hiện tượng sườn núi trượt lở, cần nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn khu vực để có giải pháp kỹ thuật xử lý phù hợp.

 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật vùng

Trong quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu:

-                     Xác định được cao độ xây dựng cho các đô thị trong vùng, hệ thống đê chính;

-                     Cần xác định giải pháp thoát nước mưa mang tính chất vùng cho hệ thống sông suối chính, các lưu vực thóat nước chính, các công trình tiêu đầu mối;

-                     Cần xác định các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai và các giải pháp phòng tránh thiên tai.

 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đô thị

3.1.5       Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật trong quy hoạch chung xây dựng đô thị

Trong quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu:

-                     Đánh giá, xác định được các loại đất theo điều kiện tự nhiên thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi, cấm xây dựng hoặc hạn chế xây dựng;

-                     Xác định cốt xây dựng khống chế của từng khu vực, toàn đô thị và các trục giao thông chính đô thị; chỉ rõ khu vực tôn nền hoặc hạ nền, dự báo khối lượng san nền; dự kiến nguồn đất đắp và khu vực đổ đất dư thừa;

-                     Xác định được các lưu vực thoát nước mưa chính, hệ thống cống thoát nước mưa chính, các hồ dự kiến xây dựng và các công trình đầu mối;

-                     Đề xuất giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (lũ quét, bão, sóng thần, triều cường…).

3.1.6       Quy hoạch chi tiết chuẩn bị kỹ thuật

Trong quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu:

1)     Đối với quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/2.000:

-                     Quy hoạch chiều cao: phải đảm bảo khớp nối với các khu vực có liên quan và đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng đô thị; chỉ rõ cao độ tại các điểm giao cắt đường và tại các điểm đặc biệt; xác định vị trí đào đắp với các thông số về khối lượng;

-                     Hệ thống thoát nước mưa: thiết kế mạng lưới đường cống với đầy đủ thông số kỹ thuật (kích thước,độ dốc, hướng thoát, cao độ điểm đầu, điểm cuối của các đoạn cống và miệng xả); làm rõ các thông số kỹ thuật và vị trí của các hồ điều hoà dự kiến và các trạm bơm đầu mối hoặc cục bộ (giữ lại hoặc xây dựng mới);

-                     Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác: xác định các vị trí cần kè, ổn định nền và các tuyến đê chống lũ.

2)     Đối với quy hoạch chi tiết 1/500:

-                     Quy hoạch chiều cao: như quy định đối với quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/2.000 và tuỳ theo địa hình nghiên cứu phải thể hiện giải pháp san nền bằng “đường đồng mức thiết kế”.

-                     Hệ thống thoát nước mưa: ngoài những yêu cầu như đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000, phải chỉ rõ các ga thu nước và giếng kỹ thuật, vị trí ta-luy, tường chắn…

 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật điểm dân cư nông thôn

3.1.7        Quy hoạch chiều cao (quy hoạch san đắp đất nền)

Quy hoạch chiều cao điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

-                     Không san đắp nền khi chưa xác định được vị trí xây dựng công trình và chưa có quy hoạch thoát nước mưa;

-                     Phải quy hoạch san đắp nền cho phần đất xây dựng công trình (nhà ở, nhà và công trình công cộng, nhà sản xuất, đường giao thông). Phần đất còn lại được giữ nguyên địa hình tự nhiên. Nền các công trình phải cao hơn mực nước lũ lớn nhất (max) thường xuyên xảy ra, đặc biệt đối với các công trình nhà kho (đặc biệt là các kho chứa phân hóa học, thuốc trừ sâu, thóc giống), trường học, nhà trẻ, trạm y tế... Cao độ nền cần cao hơn mức nước tính toán lớn nhất (max) hàng năm tối thiểu là 0,3m;

-                     Đảm bảo nước mưa thoát nhanh và không gây xói lở nền đường, nền công trình;

-                     Đảm bảo giao thông, đi lại thuận tiện, an toàn;

-                     Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp; bảo vệ cây lưu niên, lớp đất mầu;

-                     Không bố trí dân cư ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét.

2.1.1        Quy hoạch thoát nước mưa

-                     Phải phù hợp với hệ thống tiêu thuỷ lợi.

-                     Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần cải tạo, gia cố bờ, chống sạt lở.

-                     Cần lựa chọn hệ thống thoát nước phù hợp.

-                     Đối với khu dân cư nằm bên sườn đồi, núi phải thiết kế các mương đón hướng dòng chảy trên đỉnh đồi, núi xuống, không chảy tràn qua khu dân cư.

-                     Cần có giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt.